U zocht naar 'synode'

04 mei 2023
Commissie werkwijze synode

Deze commissie moet nog ingesteld worden  

04 mei 2023
Commissie ondersteuning synode

De LVGS 2022 gaf een nieuwe opdracht aan COS: Besluit 1: de naam van de Werkgroep Administratieve Ondersteuning te wijzigen in Commissie Ondersteuning Synode (COS). Besluit 2: gezamenlijk met de Landelijke Vergadering/Generale Synode de Commissie Ondersteuning Synode (COS) op te dragen: de eerste synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken voor te bereiden; toe te zien […]

Bibliotheek Synode
Generale Synode Goes – 2020

Acta De Acta van de synode van Goes bevatten alle besluiten die genomen zijn, plus het rapport van de commissie revisieverzoeken man/vrouw en ambt en het bijbehorende aanbiedingsrapport. Als u het bestand opent, kunt u in de inhoudsopgave het onderwerp/de onderwerpen selecteren en aanklikken waarin u geïnteresseerd bent. U komt dan automatisch op de juiste […]

09 april 2020
Besluiten generale synode Ede (2014)

Administratieve ondersteuning Appelzaken Archief en documentatie Bededagen Betrekkingen buitenlandse kerken – BBK – bezwaren buitenlandse kerken Bijbelvertaling deel 1 / deel 2 Commissie van beroep Evangelie en moslims Financiën en Beheer Geestelijke verzorging militairen Generaal diaconaal deputaatschap GS11 Herziening Kerkorde Huwelijk en echtscheiding – relatie kerk en overheid Liturgie en kerkmuziek    –  (opmerkingen Assen-West) M/V in de […]

09 april 2020
Beleidsrapporten generale synode Ede (2014)

Op deze pagina vindt u de actuele beleidsrapporten van de deputaatschappen, zoals deze zijn aangeboden aan de generale synode van Ede 2014. Deputaten administratieve ondersteuning Deputaten appelzaken GS Deputaten archief en documentatie Deputaten betrekkingen buitenlandse kerken Aanvullend rapport deputaten betrekkingen buitenlandse kerken Deputaten Bijbelvertaling Classis Midden Holland inzake Bededagen Commissie van Beroep in predikantszaken Deputaten Evangelie en […]

08 april 2020
Jaarrapporten generale synode Meppel (2017)

(Klik hier voor de beleidsrapporten) 2014 Jaarrapport deputaten betrekkingen buitenlandse kerken (BBK) 2014 Jaarrapport deputaten hulpbehoevende kerken (GS11) 2013-2014 Jaarrapport deputaten kerkelijke eenheid (DKE) 2014 Jaarrapport deputaten mediazaken 2014 Jaarrapport deputaten relatie kerk en overheid (RKO) 2014 2015 Jaarrapport deputaten aanvullende steunverlening missionaire projecten (ASMP) 2015 Jaarrapport deputaten administratieve ondersteuning (DAO) 2015 Jaarrapport deputaten bemiddeling en […]

08 april 2020
Beleidsrapporten generale synode Meppel (2017)

(Klik hier voor de jaarrapporten). ASMP Aanvullende steunverlening missionaire projecten (13-10-2016) ASMP Aanvullend rapport (08-12-2016) ABC Advies en bijstand classes (14-10-2016) ABC Aanvullend rapport advies en bijstand classes (07-02-2017) DAO Administratieve ondersteuning (25-10-2016) AD Archief en documentatie (2-12-2016) B&B Bemiddeling en begeleiding (31-10-2016) BBK Betrekkingen buitenlandse kerken (11-10-2016) BBK Aanvullend rapport betrekkingen buitenlandse kerken – versie 2 (10-02-2017) […]

Bibliotheek Synode
Generale Synode Meppel – 2017

Acta GS Meppel 2017 Beleidsrapporten GS 2017 Jaarrapporten GS 2017 Besluitenfolder synode Meppel

Bibliotheek Synode
Generale Synode Ede – 2014

Acta GS Ede 2014-2015 Besluiten GS Ede Beleidsrapporten GS 2014  

01 april 2020
Mutatieformulier gegevens classes, particuliere synodes
31 maart 2020
Particuliere Synode West

Tot de Particuliere Synode West behoren de volgende classes: Alkmaar-Haarlem, Amersfoort, Amsterdam-Leiden, Harderwijk, Hattem, Hilversum, Midden Holland, Utrecht. De Particulier Synode is verantwoordelijk voor het aanwijzen van afgevaardigden voor de generale synode, te weten vier predikanten met zo mogelijk vier secundi en vier ouderlingen met zo mogelijk vier secundi. Daarnaast is zij belast met de kerkelijke […]

31 maart 2020
Particuliere Synode Zuid

Tot de Particuliere Synode Zuid behoren de volgende classes: Arnhem, Dordrecht-Gorinchem, Hoogvliet, Noord Brabant-Limburg, Rotterdam, Zeeland. De Particulier Synode is verantwoordelijk voor het aanwijzen van afgevaardigden voor de generale synode, te weten vier predikanten met zo mogelijk vier secundi en vier ouderlingen met zo mogelijk vier secundi. Daarnaast is zij belast met de kerkelijke rechtspraak, en dan […]