Regio Fryslân

In de Regio Fryslân ontmoeten de volgende kerken elkaar:

NGK Blije- Holwerd
NGK Buitenpost
NGK Dokkum- Driesum
NGK Drachten- Nijega
NGK Drachten- Oost
NGK Drachten- Zuid/West
NGK Drogeham- Twijzel
NGK/CGK Franeker- Sexbierum
NGK Frieschepalen
NGK/CGK Harlingen
NGK Heerenveen
NGK Heerenveen
NGK Leeuwarden
NGK Noardburgum
NGK Oosterwolde
NGK/CGK Sneek
NGK/CGK Surhuisterveen
NGK Ureterp
VGK Wolvega

 

Contact: regiofryslan@ngk.nl
Margriet Wielstra