Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor NGK.nl

NGK.nl respecteert de privacy van bezoekers van onze website en ook van alle vragenstellers aan de webredactie. Eventuele gegevens die via deze website of per e-mail aan NGK.nl verstrekt zijn, zullen zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u te kunnen informeren en te adviseren, dan wel u via nieuwsbrieven op de hoogte te houden over ontwikkelingen. Daarbij conformeert NGK.nl zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We zullen nimmer persoonsgegevens plaatsen op een website anders dan dat daarvoor uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. De gegevens die zijn gegenereerd voor 25 mei 2018 beschouwen wij als geautoriseerde gegevens. Ook voor deze gegevens geldt dat persoonsgegevens uitsluitend door of namens ons gebruikt worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van de door u verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website. NGK.nl houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Wij adviseren daarom deze tekst met enige regelmaat te raadplegen bij het bezoeken van deze site.

Heeft u bezwaar tegen registratie van gegevens en/of vermoedt u dat er van misbruik van uw gegevens sprake is, meld ons dat direct via webredactie@ngk.nl. U heeft te allen tijde recht op inzage van uw eigen gegevens, of deze te laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen via email doorgeven. NGK.nl is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

Deze site kan links bevatten naar andere internetpagina’s. Dit privacystatement heeft geen betrekking op deze gelinkte pagina’s. NGK.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en hoe derden omgaan met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, het privacystatement van de site die u bezoekt.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via invulformulieren op de website. Bij het invullen van formulieren vragen wij altijd uw toestemming voor het vastleggen van gegevens. Gegevens van predikanten worden gebruikt voor (gedeeltelijke) publicatie op ngk.nl en voor registratie en communicatie ten behoeve van Steunpunt Kerkenwerk (SKW) en Vereniging Samenwerking Emeritering (VSE). Gegevens van kerken en regionale vergaderingen worden gebruikt voor (gedeeltelijke) publicatie op ngk.nl en voor verschillende gerichte doelen waarvoor SKW de administratie uitvoert in opdracht van haar leden (de NGK-kerken in Nederland). Deze gerichte doelen zijn: registratie in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (verplicht voor plaatselijke kerken vanaf 2019), registratie bij de Belastingdienst voor het ANBI-register, administratie en communicatie ten behoeve van VSE en SKW aan hun leden.

NGK.nl kan bij het verzenden van e-mail nieuwsbrieven gebruik maken van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop u deze e-mails opent. Ook kan NGK.nl kijken of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan NGK.nl haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. NGK.nl gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd, dat wil zeggen dat Google geen persoonsgegevens deelt met NGK.nl. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

NGK.nl heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. We zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ze hebt verstrekt en daarmee verenigbare doeleinden. Hebt u een vraag of een klacht over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze webredactie.