Permanente Educatie Predikanten

Permanente Educatie (PE) voor predikanten is gericht op het ontwikkelen en versterken van de competenties die de predikant, zoals beschreven in het predikantsprofiel. De Landelijke Vergadering heeft bij de invoering van PE o.a. gezegd dat kerkenraden een eigen verantwoordelijkheid hebben. Zij dienen haar predikant financieel en praktisch in staat te stellen om aan PE mee te doen. De kerken zijn er immers bij gebaat dat predikanten hun werk met vreugd, toegerust en in vertrouwen kunnen doen.

Laatst bijgewerkt: 13 juli 2018

Actueel uit het geselecteerde aanbod

Onder het geselecteerd aanbod zijn trainingen of cursussen die wij bij uitstek geschikt vinden voor predikanten. Ons advies is dat ten minste 50% van de PE activiteiten uit dit aanbod komt. Kijk hier voor een historisch overzicht sinds 2012.

Micro Avontuur Predikanten: Voorbeeldig leiderschap
Een (lange) wandeldag voor predikanten om samen na te denken over persoonlijk geestelijk leiderschap en vermenigvuldigen van Gods verlangen voor jou en zijn gemeente.
Data: 31 augustus, 12 september, 20 september
Uitgevoerd door NGT / Klaas Quist. Meer informatie en aanmelding, klik hier.

Ontdek Lectio Divina
Start: 25 september 2018.
Uitgevoerd via TU Kampen. Meer informatie en aanmelding, klik hier.

Passie voor preken
Training door ds. Ron van der Spoel.
Uitgevoerd via Evangelisch Werkverband. Op dit moment zijn geen trainingsdata bekend.
Meer informatie en aanmelding, klik hier.

Persoonlijke effectiviteitstraining –  Predikant en Praktijk
Start: 21 januari 2019.
Uitgevoerd via TU Kampen. Meer informatie en aanmelding, klik hier.

Begeleide intervisie
In verschillende regio’s komen predikanten o.l.v. een coach van de NGT bij elkaar.
Voor meer informatie en aanmelding, neem contact op met de coördinator.

Persoonlijke coaching
De leerdoelen worden door de persoon zelf bepaald in samenspraak met de coach.
Voor meer informatie en aanmelding, neem contact op met de coördinator.

Leef en werk!
Levensplanning en tijdbeheer. Uitgevoerd door Alex en Joke Boshuizen en Michiel Santman.
Meer informatie en aanmelding, klik hier.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv