Registratie van PEP activiteiten

Op verzoek van de Landelijke Vergadering houdt Toerusting 2.0 een register bij van de invulling die predikanten geven aan de Permanente Educatie.

Met behulp van onderstaand formulier kunt u als  NGK predikant eenvoudig doorgeven wat u in het kader van uw deskundigheidsbevordering heeft gedaan. De informatie die u hier aan Toerusting 2.0 deelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke overzichten worden niet beschikbaar gesteld, behalve aan u. De overzichten die wij op basis van de door u verstrekte informatie maken, zijn algemeen en niet te herleiden tot het niveau van één persoon.

Registratie van de onderstaande activiteiten hoeft niet te worden doorgegeven. Deze informatie is al bij ons bekend.

  • begeleide intervisie via Toerusting 2.0
  • coaching via Toerusting 2.0
  • NGP studiedag

Standaard wordt in de zomerperiode een overzicht van alle geregistreerde activiteiten verzonden. Wilt u een eerder een actueel overzicht van uw activiteiten? Neem contact op het de coördinator.Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv