Nieuws & opinie15 april 2023

“Wat gescheurd was, wordt weer heel”

Op 15 april 2023 werden in Zoetermeer de eenwordingsbesluiten ondertekend door de voorzitters van de synode en de landelijke vergadering. Ook werd daar de nieuwe Kerkorde vastgesteld. Dat waren de laatste formele handelingen die verricht moesten worden voordat NGK en GKv op 1 mei jl. samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken konden gaan vormen.

De formele eenwordingsbesluiten zijn eigenlijk betrekkelijk eenvoudig. De kern ervan is datgene wat al op 2017 als intentie en in 2020 als doel is uitgesproken en waar jaren van voorbereiding aan voorafgegaan zijn:

‘De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), in generale synode bijeen, en de Nederlands Gereformeerde Kerken, in landelijke vergadering bijeen, besluiten zich per 1 mei 2023 te verenigen tot de Nederlandse Gereformeerde Kerken.’

Het afgeleide tweede besluit bevat zorgvuldig uitgewerkte bepalingen die onder andere continuïteit waarborgen en het geldend recht vastleggen. Daartoe aanvaarden de Nederlandse Gereformeerde Kerken de kerkorde en regelingen die zijn vastgesteld door de LV/GS van Zoetermeer.

Wil je de volledige tekst van de eenwordingsbesluiten lezen, klik dan hier.

De Kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken met alle bijbehorende regelingen kun je hier vinden.