Nieuws & opinie09 oktober 2023

Veelgestelde vragen bij de kerkorde

De Commissie Kerkelijke Adviezen geeft op verzoek advies in allerlei situaties. Sommige van die adviezen kunnen ook voor anderen van belang zijn. Daarom verzamelt de commissie in de loop van de tijd veelgestelde vragen of vragen die algemener kunnen leven. De commissie voorziet ze van een antwoord. Je kunt ze op deze pagina inzien. Deze rubriek wordt nog verder gevuld.

Veelgestelde vragen bij de kerkorde

Kort gezegd: de kerkenraad van de gemeente waaraan de emerituspredikant verbonden is moet op de hoogte gebracht worden en handelen. Hij moet, met goedkeuring van de regionale vergadering, verklaren dat zijn bevoegdheid als predikant geëindigd is. De betrokkene blijft wel de emeritaatsuitkering ontvangen. Daarvoor is dan wel actie vereist richting VSE (bij een oud-GKv-predikant).
In onderstaand dossier (dat drie eerdere documenten samenvoegt) wordt uitgebreider uitleg gegeven en kritiek weerlegd.

1. dossier onttrekking emeritus-predikant-1

Onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad kan iemand voorgaan die geen preekbevoegdheid heeft. De kerkenraad doet er goed aan om te waarborgen dat de verkondiging voldoet aan kwaliteitseisen.

Hieronder staat een uitgebreider antwoord.

2. plaatselijke Woordverkondiging niet-preekbevoegden - vs 2

Kort gezegd: geen. Alleen wie bevoegd is om het woord te bedienen, ondertekent het verbindingsformulier. Kerken kunnen wel kiezen om een vorm van ondertekening voor ouderlingen en diakenen te houden, aansluitend bij de vragen die bij de bevestiging beantwoord worden,

Hieronder staat een uitgebreider antwoord.

31540

De regionale vergadering hoeft NIET een akte van ontslag te geven, of een verklaring over zijn dienst. De regionale vergadering waar de predikant uit vertrekt hoeft alleen maar afscheid te nemen. Dat is anders dan voorheen. Lees hieronder een uitgebreidere uitleg.

4. Rol regionale vergadering bij vertrek vanwege beroep

In situaties waarin een regionale vergadering een eigen verantwoordelijkheid heeft, is het in veel gevallen noodzakelijk om stukken met persoonlijke informatie wel te delen. Maar dat betekent niet per se dat het naar alle scriba's gestuurd moet worden. Er zijn andere manieren. Lees daarvoor het gehele antwoord.

5. persoonlijke stukken bij goedkeuring roeping rondsturen

Hoe ga je als kerkenraad om met digitale informatie van het kerkelijke werk in de gemeente? Hoe voorkom je dat kerkelijke documenten, met bijvoorbeeld persoonlijke informatie, gaan rondzwerven op internet of achterblijven op apparaten van oud-ambtsdragers en andere gemeenteleden? Dit advies wil vooral het bewustzijn van kerkenraden op dit punt stimuleren en daarbij praktische tips geven met betrekking tot de communicatie en het documentenbeheer.

6. digitaal documentenbeheer - 240212

Een link naar de rubriek Veelgestelde vragen bij de Kerkorde vind je ook op de pagina van de Commissie Kerkelijke Adviezen (klik hier ) en op de algemene Kerkorde- en regelingenpagina (klik hier).

Heb je behoefte aan een meer specifiek advies of verdere toelichting, neem dan contact op met de commissie via cka@ngk.nl of bel de algemeen secretaris, ds. Rob Vreugdenhil (010 7430134 / 06 22122845)