Nieuws & opinie29 februari 2024

Steunpunt Bijbelstudie: Ontmoetingsdag

Het Steunpunt Bijbelstudie biedt praktische ondersteuning voor het bestuderen van Gods Woord, de belijdenis en de kerkgeschiedenis. Op dinsdag 16 april organiseert Steunpunt Bijbelstudie in samenwerking met LPB Media een ontmoetingsdag over het thema: Ik geloof = wij belijden..

Vanaf het eerste begin van de christelijke kerk denken gelovigen na over hun geloof en liefde voor God en zijn Woord.

Twee boeiende sprekers zijn uitgenodigd om het onderwerp in te leiden. Belijdenisteksten geven woorden aan wie God is en aan het werk van zijn Zoon en Geest. De nieuwste belijdenisgeschriften van onze kerken stammen uit de 16e en 17e eeuw. Is het nodig en verantwoord om nieuwe woorden te vinden in deze nieuwe tijd? Over deze en andere vragen gaat het tijdens de ontmoetingsdag.

De dag vindt plaats in De Kandelaar in Assen. Meer informatie vind je op de website van het Steunpunt Bijbelstudie.