Nieuws & opinie05 februari 2024

Rapport studiecommissie homoseksualiteit: leeswijzer en samenvatting

Bij het omvangrijke rapport van de Studiecommissie homoseksualiteit in de kerk, dat half december 2023 naar alle plaatselijke kerken gestuurd is, is een leeswijzer en samenvatting verschenen.

De Synode van Deventer zal het rapport op 8 maart verkennend en beeldvormend bespreken. Op 28 en/of 29 juni volgt besluitvorming. Kerken en regio’s hebben op deze manier ruimschoots gelegenheid om van het rapport kennis te nemen en via hun afgevaardigden naar de synode mee te werken aan de besluitvorming.

Klik hier voor een download van de leeswijzer en samenvatting.

Klik hier voor een download van het rapport Ruimte en richting.