Nieuws & opinie09 januari 2024

Rapport studiecommissie homoseksualiteit: bespreking en besluitvorming.

De Synode van Deventer heeft het rapport van het studiedeputaatschap homoseksualiteit in de kerk half december 2023 ontvangen en toen meteen toegestuurd aan de afgevaardigden naar de synode en aan alle plaatselijke kerken. In dit bericht stelt het moderamen u op de hoogte van het vervolg.

Downloads van het rapport staan onderaan dit bericht.

Het moderamen kiest voor een zorgvuldige aanpak, rekening houdend met twee zaken:

  • de tijd die kerkenraden en regio’s nodig hebben om het rapport te bespreken en
  • de behoefte aan duidelijkheid van homoseksuele broers en zussen over hun positie in de kerk.

Het moderamen is zich er ook van bewust dat er verschillende situaties zijn in plaatselijke gemeenten wat betreft het gesprek over homoseksualiteit in de kerk. De ene kerk heeft over dit onderwerp al een beleidsdocument dat met gemeenteleden is besproken, in een andere kerk is het onderwerp nog nooit gemeentebreed aan de orde gesteld.

Bespreking en besluitvorming vinden plaats in twee stappen:

  1. Op de al geplande synodevergadering van 8 maart a.s. is het plan dat de synodeleden het rapport beeldvormend bespreken. De afgevaardigden kunnen vooraf en tijdens de vergadering vragen stellen aan de leden van het studiedeputaatschap en horen hoe de andere afgevaardigden over het rapport denken.
  2. In juni wordt er een extra synodevergadering gepland die bedoeld is om tot besluitvorming te komen. Het gaat dan om de adviezen die in het rapport in hoofdstuk 6 staan (‘Keuzes maken’).

Zo krijgen kerken en regio’s nog vier of vijf maanden de tijd om het rapport te bespreken, en kunnen afgevaardigden die inbreng mee laten wegen in de besluitvorming. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat alle plaatselijke kerken hun beleid al helemaal hebben vastgesteld of dat het rapport al is besproken in kringen of op gemeenteavonden. Het deputaatschap doet in zijn rapport juist praktische handreikingen om de kerken de komende jaren te helpen samen een weg te vinden in de omgang met een thema waarover de meningen niet zelden verdeeld zijn.

De adviezen zijn niet het eindpunt van een zoektocht, aldus het rapport, maar ze hebben iets van een momentopname, zij het geen onbelangrijke. Daarom kiest het moderamen voor een zorgvuldige aanpak maar wordt de besluitvorming niet te lang uitgesteld.

Deze brief als download? Klik hier

Download het rapport-versie 1. Goed leesbaar op een klein scherm.
Download het rapport-versie 2. Goed leesbaar op een groter scherm en geschikt om te printen.
Download de leeswijzer/samenvatting bij het rapport