Nieuws & opinie27 juni 2024

NBG-jaarverslag 2023 beschikbaar.

Het verslag markeert innovatie, de Samenleesbijbel, het slavernijverleden en de ruimhartige financiële steun uit de achterban.

Een paar punten uit het jaarverslag worden hier aangestipt.

Vanwege het Herdenkingsjaar Slavernijverleden maakte en verspreidde het NBG op verzoek van kerken een brochure over Bijbel en slavernij. Ook bracht het NBG in dat kader samen met een aantal Nederlandse kerkleiders een werkbezoek aan Suriname.

De eerste stappen werden gezet het gebied van kunstmatige intelligentie. Op de website debijbel.nl werd in november een Bijbel Chatbot geplaatst waaraan vragen over de Bijbel gesteld kunnen worden. De BijbelBot zoekt zijn antwoorden uit de betrouwbare informatie die debijbel.nl biedt. Al snel bleken maandelijks zo’n 2.500 bezoekers een vraag aan de BijbelBot te stellen.
In 2024 zette het NBG een vervolgstap: Bijbel Lab, een experimentele omgeving samen met de EO voor diverse mogelijkheden van kunstmatige intelligentie.

In 2023 openden ruim 1,6 miljoen lezers de Bijbel via de Bijbelwebsite of de app Mijn Bijbel, tegen 1,4 miljoen in 2022. Het aantal appgebruikers steeg van 156.000 naar 189.000. Het aantal podcastplays verdrievoudigde van 371.000 tot 1,3 miljoen. Bijbel Basics bleef groeien: het aantal unieke downloads steeg van 135.697 in 2022 naar 197.784. Opvallend was de digitale groei in Vlaanderen: het aantal gebruikers van de Bijbelwebsite verdubbelde maar liefst, van 65.000 naar 130.000.

Lees meer uit het jaarverslag via deze link.