Nieuws & opinie05 februari 2024

Dovenpastor in volle rechten

Aan het Interkerkelijk Dovenpastoraat zijn een viertal dovenpastors verbonden. Een van hen, Hendrik Stevens, heeft recent volle ambtelijke rechten ontvangen.

Hendrik Stevens werkt al twee jaar als dovenpastor in de regio Noord-Holland, Den Haag en Zoetermeer en Utrecht, maar officieel had hij nog niet de volle ambtelijke rechten om Woord en sacramenten te bedienen en de zegen uit te spreken. Die rechten heeft hij ontvangen in een viering op donderdag 1 februari 2024 van 15.00 15.30 uur in de kapel van het Dienstencentrum PKN te Utrecht. De NGK werkt in het interkerkelijk dovenpastoraat samen met de PKN en de CGK. Op de synode is in januari de nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend.

Klik hier voor meer informatie over het IDP.