Nieuws & opinie20 maart 2024

Dienst: Angst en hoop in tijden van crisis

In enkele jaren tijd is de onrust toegenomen in de wereld en in onze harten. De crisissen lijken zich op te stapelen: klimaatcrisis, een vluchtelingenprobleem, groeiende sociale ongelijkheid, coronapandemie, Oekraïne, een oorlog in de Gazastrook, geruchten van oorlogen…..

Gemakkelijk kan ons de angst om het hart slaan: hoe moet het gaan in deze wereld? Is er nog wel een toekomst voor onze kinderen? Waar is God, houdt Hij dit alles nog in zijn hand? In dit nummer daarom een aantal bijdragen waarin de schrijvers niet alleen onze angst onder de loep nemen, maar ook de hoop.
Egbert Brink verkent de bijbelse beloften: mensen voelen zich bang en machteloos in een complexe wereld. Hoe geeft God houvast door zijn beloften en uitzicht op zijn nieuwe toekomst? Politicoloog Aad Kamsteeg verkent de tekenen van de tijd. Leven
we in de eindfase van de eindtijd? Waar zien we dat aan en wat zegt de Bijbel erover? Of vergissen we ons als we menen dat er niet eerder zo’n benauwde tijd was als nu, nu de ene crisis de andere opvolgt? En hoe staat het met de doemdagklok? We mogen uitzien naar Jezus’ toekomst, maar hoe?
Psycholoog Vincent van Bruggen geeft inzicht in angst, en hoe je daarmee om kunt gaan. Daarnaast geeft hij tips hoe we mensen kunnen helpen bij wie de angst problematisch wordt.
Hoe kunnen wij als christenen het geloof voorleven en een ander voorbeeld laten zien? Anko Oussoren bewerkte een lezing van Evert-Jan Ouweneel over zeven profetische houdingen.
Tim Vreugdenhil onderzoekt hoop: hebben wij als kerk een voortrekkersrol of kunnen we leren van stichting SIRE? Waar zijn lichtpuntjes te vinden?
Verspreid door dit nummer staat een aantal praktische verhalen van kerken die de handen uit de mouwen hebben gestoken. Het zijn mooie voorbeelden van hoe we als kerk van betekenis kunnen zijn in tijden van crisis.

Meer over deze uitgave lees je op de website van Dienst