Nieuws & opinie23 januari 2023

De Kerkorde is klaar

Jaren is eraan gewerkt en kerken, classes en regio’s hebben ruimschoots gelegenheid gehad om inbreng te leveren. Op 13 januari 2023 was het eindelijk zover: de Kerkorde voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken werd vastgesteld. Unaniem, dat wil zeggen dat alle afgevaardigden naar de Landelijke Vergadering en de Generale Synode zich achter dit document schaarden. Tijdens de bijeenkomst van de LV/GS noemde LV-voorzitter Frans Schippers dit een memorabel moment, waarvoor God alle eer verdient.

Hieronder kun je de Kerkorde op je scherm lezen. Liever een download? Klik dan hier.

Kerkorde tweede lezing versie 13 jan 2023