Nieuws & opinie27 juni 2023

Commissie Kerkelijke Adviezen

De Commissie Kerkelijke Adviezen is door de Landelijke Vergadering/Generale Synode van 2022 ingesteld om de kerken advies te geven op het brede gebied van predikantszaken, maar ook rond het functioneren van andere ambtsdragers en werkers in de kerk.

De CKA heeft op 27 juni jl. een brief gestuurd naar alle kerken om zich voor te stellen, en om kerken erop te attenderen dat in sommige situaties adviesaanvragen worden voorgeschreven in de landelijke regelingen.

De CKA is bereikbaar op het mailadres CKA@ngk.nl.


Download hier de brief van de CKA.