Nieuws & opinie30 mei 2024

Christus in het Oude Testament

Er is een nieuw deel verschenen in de TU-Bezinningsreeks: Christus in het Oude Testament. Het betreft een herdenkingsbundel met betrekking tot de Bijbels-theologische erfenis van Henk de Jong over de verhouding tussen het Oude en het Nieuwe Testament.

Vijf kenners van het Oude Testament wegen de waarde van zijn werk en vergelijken zijn bijbeluitleg met andere visies op Christus in het Oude Testament en met Joodse interpretaties. Ook bevat deze bundel een aantal teksten van De Jong zelf die deels niet eerder gepubliceerd zijn. Al met al een mooi palet aan bijdragen om stil te staan bij de betekenis van zijn werk of om daar nader kennis mee te maken.

Dit boek is een nieuw deel in de Bezinningsreeks. Daarin werken de Theologie Universiteit Utrecht en Buijten & Schipperheijn samen om te laten zien waar gereformeerde theologie op dit moment mee bezig is.

Op 23 mei 2024 is een exemplaar van het boek Christus in het Oude Testament aangeboden aan de weduwe van ds. Henk de Jong en aan zijn zoon Chris.

Meer informatie over deze uitgave vind je hier.