Nieuws & opinie08 december 2023

Blad Dienst: Vrede op aarde

Wat is die vrede die Jezus brengt? Wat betekenen heil en vrede in de samenleving van nu, hoe kunnen wij vrede brengen in het spoor van Jezus? Stefan Paas onderzocht het in zijn nieuwste boek: Vrede op aarde. Heil en redding in deze tijd. Hij doet voorstellen voor wat dat betekent voor de missie van de kerk. Ervaren we het evangelie nog wel als goed nieuws? Hoe kunnen wij hier-en-nu in de Geest van Jezus zijn vrede uitleven?

De kern van het goede nieuws ligt in de verzoening die Jezus bracht aan het kruis en in het herstel dat Hij brengt door zijn opstanding. Redding en roeping, vrede en koninkrijksbeweging… Misschien klinkt die taal net even anders dan zonde, verlossing en dankbaarheid. We hebben nieuwe taal en bezieling nodig om de eeuwenoude waarheid ook in deze tijd als goed nieuws te laten klinken, beargumenteert Jos Douma in het openingsartikel. Om met een beeld van Paas te spreken: de snaren van het goede nieuws zijn niet veranderd, maar de klankkast waarin ze tot klinken komen verandert in de tijd en door de culturen heen. Het daagt uit om het gesprek hierover te voeren met elkaar. Hoe verwoord jij wat het goede nieuws is voor jou? En is dat ook goed nieuws voor je kind, je zieke buurvrouw, of de werkloze statushouder in je stad?

Vrede op aarde gaat over meer dan redding van de ziel. In dit nummer van Dienst verkennen we wat invalshoeken van deze sjalom. Bijvoorbeeld vanuit Taizé. In het artikel van Jan van der Wolf lees je hoe mensen – soms voor het eerst – een vrede met God ervaren die alle verstand te boven gaat. Ontmoetingen met andersgelovigen zijn vaak verrijkend, maar ook confronterend. Peter Sinia reageert op Ad de Bruijne als het gaat om eendracht binnen de kerk. Lianne van der Zee gaat na wat de Bijbel zegt over vreemdelingen. Hoe laten wij hen kennismaken met Jezus’ heil voor de volken? In dit jaar staan we stil bij de afschaffing van de slavernij, in 1863. De groeiende aandacht voor racisme maakt ons er meer van bewust hoe ongelijkheid de onderlinge vrede en rechtvaardigheid ondermijnt. De migratieproblematiek splijt de politiek. Hoe trek je als kerk een spoor van vrede in de omgang met de vreemdeling? Ds. Simon van der Lugt neemt je mee in een verkenning van vrede als vrucht van de Geest. Vrede is een gave, maar ze daagt tegelijk uit om verbinding te maken in een gebroken wereld en deze gave te oefenen.

Lees hier meer over deze editie van Dienst.

Lees hier het gehele artikel van Jos Douma.