Nieuws & opinie07 november 2023

Blad Dienst: ruimtezoekers

Ruimtezoekers in de kerk

In de bijbel vind je het verhaal van de ontmoeting van Jezus met de Emmaüsgangers. Zij waren ruimtezoekers van de eerste orde. Deze Emmaüsgangers zijn teleurgesteld in mensen en in God. Ze waren hoopvol. Ze hoopten dat Jezus hen zou bevrijden. Maar Jezus bleek niet de held op wie ze zaten te wachten.

Twee twijfelaars, die wel iets voelen, maar geloven ingewikkeld vinden. Voor Jezus is dat geen probleem. En als Jezus het brood breekt, dan zien ze het. Ze komen tot geloof en gaan gelijk terug naar hun vrienden om te delen wat ze hebben meegemaakt. Ze getuigen van Jezus. En is dan alle twijfel, alle boosheid en angst weg? Nee, die is er nog, maar er is wel iets veranderd. Ze hebben een nieuw beeld van Jezus gekregen.

Wie of waar ben jij in dit verhaal? Ben je een van de twee Emmaüsgangers? Durf je het aan om een geloofsgesprek te voeren over twijfel? Wil jij een reisgenoot zijn voor iemand die twijfelt? Getuig jij van Jezus? Je leest het in Dienst.