Nieuws & opinie

Een jaar hoopvol onderweg

Op 1 mei bestonden de Nederlandse Gereformeerde Kerken één jaar! Ter gelegenheid daarvan zijn zes mensen geïnterviewd, allemaal werkers in de kerk. Zij beantwoorden vragen over hoe ze de eenwording zagen, hoe ze de eenheid nu beleven en hoe ze de toekomst van het kerkverband zien. Ook is uit het recent verschenen Jaarboek 2024 van […]

LPB: Vespers voor de stille week.

Bewerkingen van Psalmen voor Nu, Bach en liederen van Sela, aaneengeregen met teksten uit de Bijbel, maken het tot een prachtige en indringende serie. De serie is opgenomen in de prachtige Grote Kerk te Vollenhove. Het ‘Wonder van Vergeving’: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat […]

Dienst: Angst en hoop in tijden van crisis

Gemakkelijk kan ons de angst om het hart slaan: hoe moet het gaan in deze wereld? Is er nog wel een toekomst voor onze kinderen? Waar is God, houdt Hij dit alles nog in zijn hand? In dit nummer daarom een aantal bijdragen waarin de schrijvers niet alleen onze angst onder de loep nemen, maar […]

Wegwijs: Lichtbrengers en Hoopverleners.

Wegwijs is een bijbelstudiemagazine met een lange en rijke historie. Zij staat in dienst van persoonlijke of gemeenschappelijke bijbelstudie. In het laatste nummer  (jaargang 78, nr.1) staat het thema hoop centraal. En dat blijkt nodig, want de wanhoop kan je soms zomaar overvallen bij alles wat er speelt in je leven en in de wereld […]

Uitspraak over ‘het klimaat van het absolute’

Uitspraak over ‘Het Klimaat van het Absolute’ 1. Aanleiding In 2020 is de Commissie Verzoening en Recht (verder te noemen: Cie V&R) ingesteld door de toenmalige Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK. De taak van de Commissie ligt vervat in haar naam; daarin komen de beide elementen bij elkaar […]

Evangelie & Moslims: Ramadan gebedskalender

Het is goed om bewust te zijn van wat er speelt onder moslims in Nederland. Tijdens de Ramadan zijn veel moslims serieuzer bezig met hun geloof en op zoek naar een ontmoeting met God. Moslims geloven dat tijdens Ramadan de hemel meer open is. En dat dit de tijd is waar ze meer zeker kunnen […]

Steunpunt Bijbelstudie: Ontmoetingsdag

Vanaf het eerste begin van de christelijke kerk denken gelovigen na over hun geloof en liefde voor God en zijn Woord. Twee boeiende sprekers zijn uitgenodigd om het onderwerp in te leiden. Belijdenisteksten geven woorden aan wie God is en aan het werk van zijn Zoon en Geest. De nieuwste belijdenisgeschriften van onze kerken stammen […]

Commissie relaties buitenland

In aanloop naar de bespreking van het rapport van de CRB op 2 februari ’24 door de Synode van Deventer organiseerde de CRB de ‘buitenlanddagen’. Hiervoor nodigde de commissie de zusterkerken van de NGK uit. Dit jaar zijn er vertegenwoordigers van twaalf kerken vanuit Azië, Noord-Amerika, Afrika en een aantal Europese landen naar Nederland gekomen. […]

Verre Naasten: Biddag 2024

Groente en fruit voor kinderen in Zuid-Afrika. Door armoede is er vaak weinig kennis over gezonde voeding, waardoor veel kinderen ongezond zijn. Verre Naasten-partner Khanyisani doet daar wat aan.Medewerkers van kinderopvangcentra op het platteland krijgen training in hoe ze groente verbouwen. Deze kennis delen ze met hun gemeenschap. Daarbij ontvangen gezinnen een startpakket met zaailingen, […]

Missieloket: Trendrede en podcastserie

Lees de trendrede eens door. Herken je deze vijf trends op jouw plek? De trendrede bevat vragen om op de trends te reflecteren. Op de website van missieloket staan verdiepingsvragen. Kik hier voor meer informatie De IZB heeft een serie podcasts gemaakt bij elke trend. Vanaf half mei zijn deze podcasts beschikbaar onder het label […]

Dovenpastor in volle rechten

Hendrik Stevens werkt al twee jaar als dovenpastor in de regio Noord-Holland, Den Haag en Zoetermeer en Utrecht, maar officieel had hij nog niet de volle ambtelijke rechten om Woord en sacramenten te bedienen en de zegen uit te spreken. Die rechten heeft hij ontvangen in een viering op donderdag 1 februari 2024 van 15.00 […]

Rapport studiecommissie homoseksualiteit: leeswijzer en samenvatting

De Synode van Deventer zal het rapport op 8 maart verkennend en beeldvormend bespreken. Op 28 en/of 29 juni volgt besluitvorming. Kerken en regio’s hebben op deze manier ruimschoots gelegenheid om van het rapport kennis te nemen en via hun afgevaardigden naar de synode mee te werken aan de besluitvorming. Klik hier voor een download […]