Rapporten aan LV

Alle commissies die iets voor de Nederlands Gereformeerde Kerken besturen of bestuderen of uitvoeren, rapporten daarover eens in de drie jaar aan de Landelijke Vergadering. De rapporten vindt u hier allemaal op een rij.