Rapporten aan LV

Alle commissies die iets voor de Nederlands Gereformeerde Kerken besturen of bestuderen of uitvoeren, rapporten daarover eens in de drie jaar aan de Landelijke Vergadering. De rapporten vindt u hier allemaal op een rij. Als een besluit genomen is kunt u ook dat aanklikken.

Stuknr Omschrijving Status
01.01.01 Rapport Moderamen Landelijke Vergadering Zeewolde > besluit
01.02.01 Verzoek Regio Dordrecht Werkwijze LV NGK behandeld
01.06.01 Brief NGK Groningen m.b.t. Ambt en Homoseksualiteit behandeld
01.06.02 Brief NGK Zeist m.b.t. Ambt en Homoseksualiteit behandeld
01.06.03 Brief NGK Utrecht m.b.t. Ambt en Homoseksualiteit behandeld
01.09.01 Rapport Commissie voor Archief en Documentatie behandeld
01.09.01a Rapport II Commissie Archief en Documentatie aanvulling op 01.09.01
01.09.02 Aanvullend Rapport Commissie voor Archief en Documentatie > besluit
01.09.03 Brief CAD update werkzaamheden 2018 Ontvangen
01.11.01 Commissie Benoemingen > besluit
01.12.01 Commissie Opdrachten periode 2016-2019 > besluit
03.01.01 Rapport Commissie Kerkrecht en Beroepszaken > besluit
03.02.01 Rapport NGA (Arbeidszaken) > besluit
05.01.01 Rapport Commissie Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK) > besluit
06.01.01 Rapport Categoriaal Pastoraat > besluit
06.02.01 Rapport Commissie Dovenpastoraat > besluit
06.03.01 Rapport Commissie Meldpunt Seksueel Misbruik > besluit
09.01.01 Rapport Predikantenopleiding NGP > besluit
09.01.02 Aanbiedingsbrief bij eindrapport GTU behandeld
09.01.03 GTU Samen verder in Zijn dienst > besluit
09.01.04 Rapport ad-hoc commissie GTU behandeld
09.01.05 NGP over samengaan met de TU Kampen behandeld
09.01.06 Afspraken omtrent het Samengaan van NGP met TUK Ontvangen
09.02.01 Eindrapportage Beleidsadviseurs PO > besluit
09.02.02 Rapport Commissie Loopbaanbeleid behandeld
09.02.03 Eindrapport Commissie Loopbaanbeleid ontvangen
09.03.01 Rapport Vertrouwens- en Adviescommissie > besluit
09.07.01 Rapport Commissie Kerkelijke Onderzoeken > besluit
09.07.02 LCKO – Herziene Regeling (voorstel) behandeld
09.07.03 LCKO aanvullend rapport behandeld
09.09.01 Rapport NGT (Toerusting) vervallen
09.09.01a Rapport NGT (Toerusting) > besluit
09.09.02 Rapport NGT (Diaconaal) behandeld
10.01.01 Rapport Commissie Contact en Samenspreking binnenland > besluit
10.01.02 Perspectieven – rapportage WCKA april 2017 behandeld
10.02.01 Rapport Commissie Contact en Samenspreking buitenland > besluit
11.01.01 Rapport Commissie Contact met de Hoge Overheid > besluit
12.02.01 Rapport Commissie Steunbehoevende Kerken > besluit
12.03.01 Rapport Commissie Steunbehoevende Studenten > besluit
12.05.01 Rapport Financiële Commissie > besluit
12.05.02 Rapport 2 Financiële Commissie LV Nunspeet Ontvangen