Terugblik LV Zeewolde 2013

Deze Landelijke Vergadering behandelde vooral het praktische reilen en zeilen van de Nederlands Gereformeerde Kerken. In januari 2016 vond de laatste zitting plaats, met het meer principiële besluit over de vraag of homoseksueel samenwonende leden de ambten van ouderling en diaken kunnen vervullen.

Intussen is de doorgaande lijn van de LV Zeewolde geweest dat de samenwerking met andere kerken en met name de GKV op allerlei gebieden word geïntensiveerd. De preses wees er in de laatst gehouden zitting op dat er nooit eerder zoveel beweging is geweest op plaatselijk vlak en dat dit in lijn is met Christus’ gebed om eenheid. Het zal nog een hele opgave worden om landelijke regelingen te maken die recht doen aan deze groeiende ontwikkeling, maar dat is wel het huiswerk voor de komende jaren.

Onderstaand bieden we een weergave van wat besproken is; het is ook beschikbaar als pdf. Dit overzicht vervangt de Acta die we vroeger publiceerden.

 


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv