Agenda LV Zoetermeer

Na de zomer van 2022 gaat een nieuwe landelijke vergadering van start. Alle bijeenkomsten vinden gezamenlijk plaats met de generale synode van de GKv. Belangrijkste onderwerp is vaststelling van de kerkorde van het nieuwe kerkverband dat beide kerkgenootschappen willen gaan vormen: de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

De vergaderdata worden nog bekendgemaakt.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv