Landelijke Vergadering

Na de zomer van 2022 start de Landelijke Vergadering (LV) van Zoetermeer, in samenwerking met de generale synode van de GKv. Belangrijk onderwerp is vaststelling van de kerkorde van het nieuwe kerkverband dat beide kerkgenootschappen willen gaan vormen: de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

De laatste Landelijke Vergadering is die van Zeewolde. Deze startte in november 2019 en liep door tot het najaar van 2021. De LV begon met enkele eigen NGK-vergaderingen, maar kort na de start werden alle vervolgvergaderingen gezamenlijk met de generale synode van de GKv gehouden.

Op deze site zijn alle gegevens van de aparte NGK-vergaderingen vermeld (zie hiervoor Archief Landelijke Vergadering). De gegevens van alle gezamenlijke vergaderingen zijn op een andere website gepubliceerd. Zowel alle nieuwsberichten als ook de achterliggende documentatie zijn via deze site te raadplegen.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv