OnderWeg

OnderWegOnderWeg is een tweewekelijks kerkelijk magazine voor gemeenteleden binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv).

OnderWeg wil een waardevolle bron van toerusting en inspiratie zijn. Het magazine diept actuele thema’s uit door middel van uitgebreide beschouwingen, interviews en reportages. Daarnaast is er structureel aandacht voor jeugdwerk, missionair kerk-zijn, geestelijk leven en ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKv. De betekenis voor en rol van de plaatselijke kerk is het dominante uitgangspunt in de artikelen van het blad.

OnderWeg is een voortzetting van het GKv-tijdschrift De Reformatie en het NGK-tijdschrift Opbouw, die na jaren van steeds intensiever samenwerken besloten om vanaf januari 2015 verder samen op te trekken. Het nieuwe magazine wil het beste van de twee oude bladen combineren, waarbij het kan leunen op (bij elkaar opgeteld) bijna 150 jaar uitgeefervaring.

Recent in Onderweg over NGK:

 • Ledental NGK stabiel
  Het aantal NGK-leden is in 2017 vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit het nieuwe Informatieboekje voor deze kerken. Daarmee wordt de trend van de afgelopen jaren voortgezet, waarbij kleine dalingen en stijgingen van het ledental elkaar afwisselen. De NGK telt nu 33.041 leden, 46 minder dan 5 jaar geleden. Het... Read more »
 • Ds. Sinia promoveert op kinderen aan het avondmaal
  Op 20 april hoopt ds. Peter Sinia (NGK de Proosdij, Ede) aan de TU Kampen te promoveren op een onderzoek over kinderen aan het avondmaal. Hij analyseert in zijn proefschrift de ontwikkelingen in onder meer de NGK, de GKv en de Christian Reformed Church in Noord-Amerika, waar hij eerder predikant... Read more »
 • NGK Hattem naar Hoge Raad
  De NGK Hattem gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen de recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het ontslag van ds. Peter Gort in 2010. Het gerechtshof toetste het ontslag aan het Nederlandse arbeidsrecht en niet, zoals gebruikelijk, aan het kerkrecht. Vanwege het grote belang van dit beroep... Read more »
 • SKW adviseert ook NGK over mobiliteit
  Steunpunt Kerkenwerk (SKW) breidt zijn dienstverlening in de NGK uit. Sinds begin 2018 adviseert SKW niet alleen over de mobiliteit van GKv-predikanten in de GKv, maar ook over die van predikanten in de NGK. SKW legt daarvoor contact met alle predikanten, te beginnen met predikanten die langer dan vijftien jaar... Read more »