OnderWeg

OnderWegOnderWeg is een tweewekelijks kerkelijk magazine voor gemeenteleden binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) (GKv).

OnderWeg wil een waardevolle bron van toerusting en inspiratie zijn. Het magazine diept actuele thema’s uit door middel van uitgebreide beschouwingen, interviews en reportages. Daarnaast is er structureel aandacht voor jeugdwerk, missionair kerk-zijn, geestelijk leven en ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKv. De betekenis voor en rol van de plaatselijke kerk is het dominante uitgangspunt in de artikelen van het blad.

OnderWeg is een voortzetting van het GKv-tijdschrift De Reformatie en het NGK-tijdschrift Opbouw, die na jaren van steeds intensiever samenwerken besloten om vanaf januari 2015 verder samen op te trekken. Het nieuwe magazine wil het beste van de twee oude bladen combineren, waarbij het kan leunen op (bij elkaar opgeteld) bijna 150 jaar uitgeefervaring.

Recent in Onderweg over NGK:

 • Nelly van Kampen overleden
  Nelly van Kampen-Boot is op zaterdag 13 mei overleden. Van Kampen doceerde van 1986 tot 1993 voor de GZB op Sulawesi, Indonesië. Ze was daarna predikant in Axel (1996-2002) en Pijnacker (2002-2011). In 2011 werd ze door OMF uitgezonden als docent missiologie en Nieuwe Testament aan een Bijbelschool in Maleisië.... Read more »
 • Kerkordes NGK en GKv dicht bij elkaar
  Het lijkt goed mogelijk om de verschillen in de kerkordes van de GKv en de NGK te overbruggen. Dat rapporteren de Commissie voor Contact en Samenwerking van de NGK (CCS) en Deputaten Kerkelijke Eenheid van de GKv (DKE) aan respectievelijk de Landelijke Vergadering en de Generale Synode. Sinds 2015 werkt een... Read more »
 • Minder jongeren doen belijdenis
  Het aantal doopleden dat in de GKv en de NGK openbare geloofsbelijdenis aflegt, daalt verder. In 2015 concludeerde OnderWeg uit de jaarlijkse statistische overzichten dat deze daling al enkele decennia aan de gang is: in de GKv van circa 2.000 doopleden per jaar die belijdenis deden naar een kleine 1.500,... Read more »
 • Ledental NGK daalt licht
  Na een lichte stijging in 2015 is het ledental van de NGK in 2016 met 83 leden gedaald. Dat blijkt uit het nieuwe Informatieboekje. Daarmee is de licht dalende trend van 2013 en 2014 weer opgepakt. De daling komt vooral doordat veel meer mensen zich aan de NGK onttrokken (294) of... Read more »