Informatieboekje

Veel informatie over de Nederlands Gereformeerde Kerken is te vinden in het Informatieboekje van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het bevat allerlei gegevens (adressen, telefoonnummers etc.) over alle plaatselijke kerken, informatie over landelijke commissies en instellingen etc. Het verschijnt jaarlijks in april.
Het is verkrijgbaar bij de boekhandel of rechtstreeks via de website. Vanaf de editie 2020 zal het boekje, gezien de privacy wetgeving, alleen nog via de plaatselijke scriba’s en dus intern binnen het kerkverband leverbaar zijn.