Financieel

De kosten voor een aantal landelijke activiteiten worden door de kerken gezamenlijk gedragen. De afdrachten per kerklid worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Penningmeester/administrateur

J. van den Berg
Kamille 13
8265 DH KAMPEN
email: hansvd.berg13@gmail.com
IBAN NL62SNSB0960528059
tnv Penningmeester Ned. Geref. Kerken Land. Verg. te Kampen.