Financieel

De kosten voor een aantal landelijke activiteiten worden door de kerken gezamenlijk gedragen. De afdrachten per kerklid worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Penningmeester/administrateur

Steunpunt KerkenWerk inzake NGK
t.a.v. Gert van der Veen
Postadres: Dokter Spanjaardweg 4b
8025 BT ZWOLLE
email: gvanderveen@steunpuntkerkenwerk.nl
IBAN NL62SNSB0960528059
tnv Penningmeester Ned. Geref. Kerken Land. Verg. te Zwolle.

Let op: declaraties kunnen in principe slechts via het secretariaatsadres van de declarerende commissie worden ingediend. Voor het SKW betekent dit dat de secretaris van de betreffende commissie akkoord is met de ingestuurde declaraties en er dus geen verdere navraag hoeft te worden gedaan. Bij declaraties van de secretaris zelf dient de voorzitter in de cc meegenomen te worden.


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv