Oecumene

Binnenland

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben binnen Nederland vooral kerkelijke contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). De Commissie voor Contact en Samenspreking met andere kerken (CCS) onderhoudt op landelijk niveau deze contacten.

Secretaris: ds. H. Zuidhof, De Reede 56, 8321 DB Urk, tel. 0527.682626; secretaris.ccs@ngk.nl

Zowel landelijk als plaatselijk bestaan er al geruime tijd contacten met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). In een tiental plaatsen is het gemeenteleven van de CGK en de NGK volledig geïntegreerd en vormen beide kerken één (samenwerkings)gemeente, waarin alle activiteiten (eredienst, catechese, jeugdwerk etc.) gezamenlijk plaatsvinden. Daarnaast werken in een aantal plaatsen de CGK en de NGK nauw samen (samenwerkende gemeenten). Dit komt tot uiting in kanselruil, gezamenlijke diensten, gemeenschappelijke catechisaties, evangelisatiewerk, etc. Daarnaast zijn er ook plaatsen, waar geen enkele vorm van contact bestaat tussen beide kerken.

19332Op landelijk niveau wordt er samengewerkt bij o.a. de predikantsopleiding. Sinds 2006 heeft de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding het karakter van een instituut dat ‘aanleunt’ tegen de Theologische Universiteit van de CGK in Apeldoorn: ca. 20 % van de college-uren worden gegeven door Nederlands Gereformeerde docenten, de overige colleges worden gegeven door de docenten van Apeldoorn.

Naast de samensprekingen met de CGK en de GKv zijn er verkennende contacten met de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland en de Raad van Kerken.

(Op de website http://kerkelijkeenheid.nl van DOE (Deputaten Overleg Eenheid) zijn diverse relevante gegevens en modellen te vinden.)

Onderweg naar 1 kerk

De contacten met de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) ontwikkelingen zich sterk na het besluit van Landelijke Vergadering en Generale Synode op 11 november 2017 om “het verlangen uit te spreken om te komen tot één kerkgemeenschap, op basis van de Schrift als woord van God, in gebondenheid aan de Gereformeerde belijdenisgeschriften en ingericht volgens de beginselen van het Gereformeerde kerkrecht.” Op die datum is een Regiegroep ingesteld, onder meer om stuur te geven aan het proces van hereniging en hierover regelmatig met de kerken te communiceren.

Buitenland

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben contact met diverse gereformeerde kerken in het buitenland. Niet om een groot netwerk van internationale relaties op te bouwen, maar vanuit de overtuiging dat kinderen van God en gemeenten van Jezus Christus elkaar in deze wereld nodig hebben.
De Nederlands Gereformeerde Kerken onderhouden een officiële zusterkerkrelatie met

In laatstgenoemd kerkverband worden de gemeenten opgenomen die ontstaan vanuit het Nederlands Gereformeerde zendingswerk in Zuid-Afrika.
Het adres voor het contact met buitenlandse kerken is de secretaris buitenland van de Commissie voor Contact en Samenspreking met andere kerken: ds M.G. Rietkerk, mark@rietkerk.com