NGK Winsum

Naam regio
Regio Winsum
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
0595-443562
Adres kerkgebouw
Borgweg 36
9951 BG WINSUM GN
Postadres
Postbus 80
9950 AB WINSUM GN
Rolstoeltoegankelijk
Ja
Ringleiding
Nee
1e dienst
10:00
Doopleden
373 (peildatum 01-10-2023)
Belijdende leden
473 (peildatum 01-10-2023)
Andere leden
48 (peildatum 01-10-2023)
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Penningmeester
E-mail Preekvoorziener
E-mail Voorzitter Kerkenraad
E-mail Kerkelijk werker
Huidige predikant(en)
Predikant historie

Borgweg 36, Het Hogeland, Groningen, Nederland