NGK Wageningen

Naam classis
Regio Zuid-Oost
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
Adres kerkgebouw
Harnjesweg 84
6706 AV WAGENINGEN
Postadres
Opal 7
6708 LW WAGENINGEN
Rolstoeltoegankelijk
Ja
Ringleiding
Ja
1e dienst
10:00
Doopleden
176 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
238 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Penningmeester
E-mail Preekvoorziener
Huidige predikant(en)
Predikant historie