NGK Noardburgum –  Immanuelkerk

Naam regio
Regio Fryslân
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
0511-475523
Adres kerkgebouw
Rijksstraatweg 23
9257 DR NOORDBERGUM
Postadres
Postbus 58
9250 AB BURGUM
Rolstoeltoegankelijk
Ja
Ringleiding
Ja
1e dienst
10:00
Doopleden
49 (peildatum 01-10-2023)
Belijdende leden
101 (peildatum 01-10-2023)
E-mail Penningmeester
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Voorzitter Kerkenraad
E-mail Kerkelijk werker
Huidige predikant(en)
Predikant historie

Rijksstraatweg 23, Tietjerksteradeel, Fryslân, Nederland