NGK Nijmegen

Naam classis
Regio Zuid-Oost
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
Adres kerkgebouw
Steenbokstraat 86
6531 TH NIJMEGEN
Postadres
Maasstraat 11
6582 AR HEUMEN
Rolstoeltoegankelijk
Nee
Ringleiding
Nee
Doopleden
106 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
160 (peildatum 01-10-2022)
Andere leden
64 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Penningmeester
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Preekvoorziener
E-mail Diaconie
E-mail Koster
Huidige predikant(en)
Predikant historie