NGK Kampen

Naam classis
Regio Noord
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
038-3312865
Adres kerkgebouw
Broederweg 34
8261 GT KAMPEN
Postadres
Broederweg 32
8261 GT KAMPEN
Rolstoeltoegankelijk
Ja
Ringleiding
Nee
1e dienst
10:00
2e dienst
17:00
Doopleden
568 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
1097 (peildatum 01-10-2022)
Andere leden
17 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Preekvoorziener
E-mail Koster
E-mail Scriba
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Penningmeester
Huidige predikant(en)
  • R. Venderbos vanaf 28-01-2001 (Bijzondere aanstelling als geestelijk verzorger in verpleeg- en revalidatiecentrum)
  • K.D. Smit vanaf 01-01-2019 (Bijzondere aanstelling als dovenpastor CDP NGK)
  • F.R. Bruintjes vanaf 03-07-1994
  • J.A.C. Weij vanaf 01-09-2021
  • B. Wielenga vanaf 01-01-2002 (Emeritus, woonachtig in Zuid-Afrika)
  • A.H. Reitsema vanaf 01-11-2006 (Emeritus, was missionair predikant Zuid-Afrika)
  • J. Bouma vanaf 01-11-2011 (Emeritus)
  • W. van Dijk vanaf 01-10-2020 (Emeritus)
  • M.J. de Haan vanaf 01-03-2015 (Emeritus)
Predikant historie