NGK Hoogeveen

Naam classis
Regio Noord
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
0528-267239
Adres kerkgebouw
Grote Kerkstraat 39
7902 CE HOOGEVEEN
Postadres
Atalanta 37
7908 VJ HOOGEVEEN
Rolstoeltoegankelijk
Nee
Ringleiding
Nee
Doopleden
26 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
34 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Preekvoorziener
E-mail Diaconie
E-mail Penningmeester
Huidige predikant(en)
-
Predikant historie