NGK Heerenveen

Naam classis
Regio Noord
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
0513-640021
Adres kerkgebouw
Oude Veenscheiding 15
8446 LC HEERENVEEN
Postadres
Postbus 207
8440 AE HEERENVEEN
Rolstoeltoegankelijk
Nee
Ringleiding
Ja
1e dienst
9:30
2e dienst
16:30
Doopleden
154 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
252 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Preekvoorziener
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Diaconie
E-mail Penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie