NGK Groningen

Naam classis
Regio Noord
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
Adres kerkgebouw
Verzetsstrijderslaan 220
9727 CK GRONINGEN
Postadres
Postbus 2218
9704 CG GRONINGEN
Rolstoeltoegankelijk
Ja
Ringleiding
Ja
1e dienst
10:00:00
Doopleden
174 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
257 (peildatum 01-10-2022)
Andere leden
37 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Koster
E-mail Preekvoorziener
E-mail Commissie van Beheer
Huidige predikant(en)
Predikant historie