NGK Doorn

Naam classis
Regio Utrecht
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
Adres kerkgebouw
Kerkplein 1
3941 HV DOORN
Postadres
Kerkplein 1
3941 HV DOORN
Rolstoeltoegankelijk
Nee
Ringleiding
Nee
Doopleden
79 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
172 (peildatum 01-10-2022)
Andere leden
30 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Diaconie
E-mail Preekvoorziener
E-mail Koster
E-mail Penningmeester
E-mail Scriba
E-mail Commissie van Beheer
Huidige predikant(en)
Predikant historie