NGK Doorn e.o.

Naam regio
Regio Houten
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
Adres kerkgebouw
Kerkplein 1
3941 HV DOORN
Postadres
Kerkplein 1
3941 HV DOORN
Rolstoeltoegankelijk
Ja
Ringleiding
Ja
Doopleden
77 (peildatum 01-10-2023)
Belijdende leden
181 (peildatum 01-10-2023)
Andere leden
18 (peildatum 01-10-2023)
E-mail Preekvoorziener
E-mail Koster
E-mail Penningmeester
E-mail Scriba
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Kerkelijk werker
E-mail Voorzitter Kerkenraad
E-mail Diaconie
Huidige predikant(en)
Predikant historie