NCGK Harlingen

Naam regio
Regio Fryslân
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
0517-413772
Adres kerkgebouw
Noorderkade 2
8861 HJ HARLINGEN
Postadres
Postbus 283
8860 AG HARLINGEN
Rolstoeltoegankelijk
Ja
Ringleiding
Ja
Doopleden
66 (peildatum 01-10-2023)
Belijdende leden
155 (peildatum 01-10-2023)
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Penningmeester
E-mail Kerkelijk werker
E-mail Voorzitter Kerkenraad
Huidige predikant(en)
Predikant historie

Noorderkade 2, Harlingen, Fryslân, Nederland