GKV Wezep

Naam classis
Classis Hattem
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
0647345737
Adres kerkgebouw
Mariënrade 1
8091 XS WEZEP
Postadres
Postbus 51
8090 AB WEZEP
Rolstoeltoegankelijk
Ja
Ringleiding
Ja
1e dienst
9:30
2e dienst
16:30
Doopleden
235 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
495 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Scriba
E-mail Penningmeester
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Diaconie
E-mail Koster
E-mail Preekvoorziener
Huidige predikant(en)
Predikant historie