GKV Ommen-West

Naam classis
Classis Ommen
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
0529-452165
Adres kerkgebouw
Trompstraat 2
7731 CK OMMEN
Postadres
Postbus 11
7730 AA OMMEN
Rolstoeltoegankelijk
Ja
Ringleiding
Ja
1e dienst
9:00
2e dienst
11:00
3e dienst
15:00
Doopleden
149 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
281 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Preekvoorziener
E-mail Penningmeester
E-mail Koster
E-mail Commissie van Beheer
Huidige predikant(en)
Predikant historie