GKV Ommen-Noord/Oost

Naam classis
Classis Ommen
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
0529-452165
Adres kerkgebouw
Trompstraat 2
7731 CK OMMEN
Postadres
Ferdinand Bolstraat 15
7731 MB OMMEN
Rolstoeltoegankelijk
Ja
Ringleiding
Ja
1e dienst
11:00
2e dienst
15:00
Doopleden
304 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
500 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Preekvoorziener
E-mail Koster
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie