GKV Mussel

Naam classis
Classis Stadskanaal
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
0599–454580
Adres kerkgebouw
Musselweg 66
9584 AG MUSSEL
Postadres
Musselweg 66
9584 AG MUSSEL
Rolstoeltoegankelijk
Nee
Ringleiding
Nee
Doopleden
50 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
174 (peildatum 01-10-2022)
Andere leden
2 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Koster
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Diaconie
E-mail Preekvoorziener
E-mail Penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie