GKV Groningen-Zuid/Helpman

Naam classis
Classis Groningen
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
050-5251554
Adres kerkgebouw
Galenuslaan 1
9728 JA GRONINGEN
Postadres
Galenuslaan 1
9728 JA GRONINGEN
Rolstoeltoegankelijk
Nee
Ringleiding
Nee
1e dienst
10:00:00
Doopleden
225 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
514 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Preekvoorziener
E-mail Diaconie
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Koster
E-mail Penningmeester
E-mail Scriba
Huidige predikant(en)
  • G. Timmermans vanaf 01-03-2021 (Bijzondere aanstelling)
  • W.L. de Graaff vanaf 06-09-2009
  • J.T. Oldenhuis vanaf 01-07-2004 (Emeritus (tot 31-12-2016 emeritaat bij GKV Helpman, samengevoegd))
  • S. de Vries vanaf 24-04-2008 (Emeritus (tot 31-12-2016 emeritaat bij GKV Helpman, samengevoegd))
  • W. Wierenga vanaf 01-10-1987 (Emeritus (tot 31-12-2016 emeritaat bij GKV Helpman, samengevoegd))
  • M.A. Dronkers vanaf 01-01-2017 (Emeritus (gezondheidsemeritaat, ook deels bij 3GK Hengelo sinds 01-01-2019))
  • T.S. Huttenga vanaf 16-07-2018 (Emeritus)
Predikant historie
  • G. Timmermans van 24-08-2008 t/m 28-02-2021 (Tot 31-12-2015 GKV Helpman, samengevoegd.)