GKV Groningen-Oost

Naam classis
Classis Groningen
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
050-3128996
Adres kerkgebouw
E. Thomassen à Thuessinklaan 1
9713 JP GRONINGEN
Postadres
E. Thomassen à Thuessinklaan 1
9713 JP GRONINGEN
Rolstoeltoegankelijk
Ja
Ringleiding
Ja
1e dienst
10:00
Doopleden
368 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
701 (peildatum 01-10-2022)
Andere leden
34 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Preekvoorziener
E-mail Penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie