GKV Blije-Holwerd

Naam classis
Classis Leeuwarden
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
0519-562493
Adres kerkgebouw
Hoofdstraat 21
9171 LA BLIJA
Postadres
Hoofdstraat 21
9171 LA BLIJA
Rolstoeltoegankelijk
Nee
Ringleiding
Nee
Doopleden
45 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
86 (peildatum 01-10-2022)
Andere leden
9 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Koster
E-mail Scriba
E-mail Preekvoorziener
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie