GKV Amersfoort-De Lichtkring

Naam classis
Classis Amersfoort
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
Adres kerkgebouw
Laan naar Emiclaer 1
3823 EG AMERSFOORT
Postadres
Laan naar Emiclaer 1
3823 EG AMERSFOORT
Rolstoeltoegankelijk
Nee
Ringleiding
Nee
Doopleden
238 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
419 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Penningmeester
E-mail Preekvoorziener
Huidige predikant(en)
  • R. Kelder vanaf 01-03-2015 (Tot 31-12-2022 GKV Amersfoort-Emiclaer)
  • B. Luiten vanaf 01-07-2020 (Emeritus, tot 1-1-'23 Amersfoort De Horsten.)
Predikant historie