GKV Alkmaar

Naam classis
Classis Alkmaar - Haarlem
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
+31627012630
Adres kerkgebouw
Kapelsteeg 3
1811 ER ALKMAAR
Postadres
Bergerweg 86 D
1817 BK ALKMAAR
Rolstoeltoegankelijk
Ja
Ringleiding
Ja
1e dienst
10:00:00
2e dienst
0:00:00
Doopleden
172 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
273 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Preekvoorziener
E-mail Commissie van Beheer
E-mail Koster
E-mail Diaconie
E-mail Scriba
E-mail Penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie