CGKV Harlingen

Naam classis
Classis Leeuwarden
Websiteadres kerk
Algemeen telefoonnummer kerk
0517-413772
Adres kerkgebouw
Noorderkade 2
8861 HJ HARLINGEN
Postadres
Postbus 283
8860 AG HARLINGEN
Rolstoeltoegankelijk
Nee
Ringleiding
Nee
Doopleden
72 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
157 (peildatum 01-10-2022)
CGK leden
41 (peildatum 01-10-2022)
E-mail Preekvoorziener
E-mail Penningmeester
E-mail Commissie van Beheer
Huidige predikant(en)
Predikant historie