‘Drie formulieren’

Zo heten de gereformeerde belijdenisgeschriften uit de zestiende eeuw. De “Drie Formulieren van Enigheid” zijn:

De Heidelbergse Catechismus

De Heidelbergse Catechismus is in 1563 uitgegeven in Heidelberg, door Frederik de Vrome, keurvorst van de Paltz (1559-1576). Het is ontworpen als leerboekje, in de eerste plaats voor de jeugd, om grip te krijgen op het gereformeerde geloof. Als één van de voornaamste auteurs geldt Zacharias Ursinus (1534-1583).

Onder meer via Nederlandse vluchtelingen in Heidelberg werd deze catechismus al snel vertaald en verspreid in Nederland. Men herkende er het eigen geloof in. Het werd officieel als leerboek van de kerk aangenomen, onder andere door de Synode van Dordrecht (1618-1619).

De Nederlandse Geloofsbelijdenis

De Nederlandse Geloofsbelijdenis, opgesteld door onder andere Guido de Brès (1522-1567), is in 1561 in het Frans uitgegeven in wat nu het noorden van Frankrijk is. Ze moest dienen als verantwoording tegenover de Spaanse overheid. Van het begin af heeft ze ook gediend als verwoording van het gemeenschappelijk geloof van de Nederlandse gereformeerden.

Verschillende kerkvergaderingen hebben haar officieel gezag gegeven, onder ander de Synode van Dordrecht (1618-1619).

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels geven de uitspraken weer van de Synode van Dordrecht (1618-1619) over een aantal onderdelen van de leer van de kerk die in discussie waren gebracht door de zogeheten Remonstranten. Het gaat vooral om de vraag of mensen uit zichzelf kunnen kiezen vóór God of niet (de vrije wil van de mens). Hoe komt het dat mensen zo verschillend reageren op het evangelie? Ligt dat aan de mensen of speelt God zelf daar de beslissende rol in (uitverkiezing)?

De uitspraken volgen de tekst van een stuk van de Remonstranten, maar hebben daarvan de hoofdstukken III en IV samen genomen. Vandaar de vreemde nummering. De uitspraken zijn gedaan met steun van gereformeerden uit Engeland, Duitsland en Zwitserland. Ze vormen dus bepaald geen Nederlands onderonsje over bijzaken en zijn nog altijd actueel, vooral in de discussie met ‘evangelische’ groepen.

 

(c) 2008 GKV.nl


Nieuwsbrief

Meld je aan voor de maandelijks emailnieuwsbrief van NGK en GKv